سوکومک

کمپانی سوکومک در سال ۱۹۲۲ تاسیس شده است.این شرکت یک گروه مستقل و صنعتی با ۳۲۰۰نیروی کار و بیش از ۲۷شرکت تابعه درجهان است. تولیدات این شرکت در زمینه تجهیزات توزیع ،کنترل ، حفاظت وهمچنین بهبود کیفیت توان در شبکه برق فشار ضعیف می باشد.این شرکت همواره بیش از ۱۰ %از توان خود را به بخش R&D اختصاص داده و این امر موجب شده تا تولیدات این شرکت در زمینه ی دستگاه های UPS،تجهیزات اندازه گیری ،کنترل و…پیشگام باشد.