ترموویژن (Thermography) که به نامهای گرمانگاری و تصویربرداری حرارتی نیز شناخته می‌شود، تکنیک مهمی است که دامنه کاربردهای آن بسیار گسترده و فراتر از بحث مراقبت وضعیت (CM) تجهیزات و ماشین آلات است. با استفاده از دوربین‌های ترموگرافی کلیه عیوبی که منجر به تغییر در الگوی توزیع دمای سطحی می‌شوند، قابل شناسایی خواهند بود.

از کاربرد دوربین‌های ترموگرافی در برق قدرت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. چک کردن عایق‌ها
۲. برسی افزایش دما در اتصالات محوری
۳. برسی گرمای بیش از حد در اتصالات
۴. اختلال در اتصلات شبکه برق
۵. پست‌های برق (ترانسفورماتورها، سیستم خنک کاری، تب چنجرها، اتصالات، رله‌ها و بریکرها)
۶. برسی تمام عیوبی که با افزایش دما همراه باشند

کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در بازرسی مدارات الکتریکی
۱. برسی گرم شدن زیاد از حد چیپ‌های مدارات الکتریکی
۲. چک کردن دمای بردهای الکتریکی (PCB)
۳. و …
و کاربردهای دیگری که فقط به عنوان آن ها اشاره می شود:

کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در بازرسی ساختمان‌ها۱
کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) کارخانجات
کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در صنایع خودرو سازی.
کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در فرودگاه‌ها
کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در آتش نشانی
کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در کارخانه‌های ذوب فولاد
کاربرد دوربین ترموگرافی در زمینه‌های نفت و گاز
کاربرد دوربین ترموگرافی (ترمو ویژن) در قطار و ترن‌ها

منبع : برق نیوز