کنترل ولتاژ تکفاز یا رله محافظ تکفاز، جهت حفاظت بوبین کنتاکتور‌های تکفاز و کلیه وسایل برقی تکفاز در برابر قطع و وصل‌های مکرر – و افزایش یا کاهش غیر مجاز ولتاژ شبکه می‌باشد؛ و معمولا قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل از ۱ تا ۳ دقیقه را دارند.

اصول کارکرد:
هنگامیکه ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های PH و N. اعمال شود و ولتاژ شبکه بین ۱۷۰ تا ۲۴۸ ولت باشد، سیگنال‌های ورودی و تأخیر روشن می‌شوند. پس از گذشت زمان تأخیر تنظیم شده رله عمل کرده و همزمان سیگنال تأخیر خاموش و سیگنال خروجی روشن شده و کنتاکت ۱۵ به ۱۸ وصل می‌شود.

در صورتیکه ولتاژ شبکه بیش از ۲۴۸ ولت و یا کمتر از ۱۷۰ ولت باشد رله قطع، سیگنال خروجی (OUT) خاموش و سیگنال خطا (FAULT) روشن شده و در نتیجه کنتاکت ۱۵ به ۱۶ وصل می‌شود.

پس از بازگشت ولتاژ به حد مجاز سیگنال خطا خاموش، و سیگنال DELAY یا Rel. TIME روشن می‌شود و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده مجددا رله وصل خواهد شد.

طریقه نصب

ترمینال‌های PH و N. به فاز و نول شبکه متصل می‌شوند.
کنتاکت‌های رله نیز به صورت سری در مسیر تغذیه بار و یا بوبین کنتاکتور قرار می‌گیرند.
بطور مثال کنتاکت‌های ۱۵ و ۱۸ مانند شاسی STOP با بوبین کنتاکتور سری می‌شوند.